Rode Gel Herenschoenen Nimbus Asics Ademend 4ARLj35

Welvaart

Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Het is een kwalitatieve maatstaf. Men spreekt ook wel van welvaart in ruime zin.

Van de behoeften wordt aangenomen dat deze groter zijn dan de beschikbare middelen. Er is dus sprake van een tekort, ook wel relatieve schaarste genoemd.

Welvaart is niet direct meetbaar. Het BNP per hoofd van de bevolking wordt veelal als maatstaf gebruikt, omdat deze objectief meetbaar is. Verder spelen ook vrije tijd en ontspanning

een rol in het begrip. Het BNP per capita houdt verder geen rekening met inkomensverdeling en de ontwikkeling van natuurlijk kapitaal. Tezamen vormen zij het nut dat mensen kunnen ervaren.

Indien sprake is van een indicator die meer dan een van de bovengenoemde aspecten combineert wordt in het Engels gesproken van een “Measure of economic welfare”. Vaak wordt de term welvaart gecombineerd met de term welzijn, om zo tot een brede definitie van positieve factoren in het leven van mensen te komen. Wie welvaart in de ruime zin hanteert, heeft aan de term welzijn geen behoefte.

 

‘Waarom de KNMI-scenario’s niet zullen uitkomen’
KNMI Scenario
De recente veranderingen van het Nederlandse klimaat zijn goed te ‘verklaren’ zonder grote invloed van broeikasgassen. Meer zon en een veranderde luchtcirculatie hebben vermoedelijk een aanzienlijk effect gehad op zowel de temperatuur als neerslag in Nederland. Dat is een van de hoofdconclusies van het rapport ‘Waarom de KNMI-scenario’s niet zullen uitkomen’. Het rapport is geschreven door wetenschapsjournalist Marcel Crok en klimaatblogger Rob de Vos en uitgebracht door Stichting De Groene Rekenkamer.
Missie van De Groene Rekenkamer
Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.
De Groene Rekenkamer was tot voor kort gevestigd in een modern kantoor dat de vorm heeft van een beukenblad en is gevestigd op industrieterrein de Ecofactorij te Apeldoorn. De rekenmeesters zijn tegenwoordig verspreid door het land, maar staan met moderne techniek in nauw contact.
Steun de Groene Rekenkamer met een donatie
Liever handmatig overmaken?

Als U liever niet online uw donatie wilt voldoen kunt U ook een gift overmaken naar bankrekeningnummer:
NL71 RABO 0101 0597 79 van de Groene Rekenkamer te Lelystad.
Soft Donna Soft Court Soft Donna Soft Court Donna Donna Court Court edxrBWoQC
IBAN: NL71 RABO 0101 0597 79
BIC: RABONL2U

Is mijn donatie aftrekbaar?
Ja

Heeft de Groene Rekenkamer een ANBI nummer?
Marine Go Walk Damesschoenen blauwe Skechers wkXiPuOZT Ja

De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling

(RSIN/fiscaal nr 819004418).

Schijnt de zon in Duitsland? Klik op de afbeelding
U.K. National Grid Status
France National Grid Status
Waait het in Denemarken?
Waar beeft de aarde?
Laatste rapporten Groene Rekenkamer

Energieverkenning 2015
Energieverkenning 2015 van de Groene Rekenkamer.

Schaliegas, feiten en cijfers
Ons rapport over Schaliegas, feiten en cijfers. Zie onze webshop.

Energietransitie in Nederland 2
De Groene Rekenkamer heeft het rapport Energietransitie in Nederland uitgebracht. Kosten voor huishouden kunnen oplopen tot € 400 per maand

Een gevoelige kwestie
Rode Gel Herenschoenen Nimbus Asics Ademend 4ARLj35 De Groene Rekenkamer heeft het rapport Een gevoelige kwestie van Marcel Crok en Nic Lewis uitgegeven.

Energietransitie in Nederland
De Groene Rekenkamer is door de Stichting Duurzame Energieprovincie gevraagd het rapport Visie Transitie naar Duurzaamheid te becommentariëren.

De dodelijke keerzijde van windenergie
De Groene Rekenkamer had al een paar maanden het rapport De dodelijke keerzijde van windenergie op de plank liggen. De actualiteit heeft ervoor gezorgd dat het rapport op veler verzoek online ter beschikking wordt gesteld.

By trui in Baur 2 1 Aniston DW2H9IE

Leeuwarden energieneutraal in 2020
Het College van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie. De Groene Rekenkamer is door de VVD fractie in de gemeenteraad verzocht om in dit kader een quick scan te maken op basis van in het openbaar beschikbare cijfers zoals die in correspondentie tussen het College en de Raad is te vinden.

Windenergie in Nederland, part 2

Werkelijke Kosten van Nederlandse windparken. Een baan in de Nederlandse windpark industrie wordt gesubsidieerd met € 250.000 tot € 2.5 miljoen per jaar. Ter vergelijking, een baan in de zorg kost € 49.000 per jaar.

Palmolie en de Nutella tax
In dit rapport van de Groene Rekenkamer komen drie aspecten aan de orde aangaande de voorgestelde belastingheffing in Frankrijk op tropische oliën: palmolie, palmpittenolie en kokosolie, bekend onder de naam Nutella tax.
Dit rapport zal antwoord geven op de volgende vragen:
1) Waarom wil de Franse overheid deze belasting heffen.
2) Heeft de Nutella tax invloed op de Nederlandse economie?
3) Zijn alternatieven slechter voor het milieu?

Windenergie in Nederland

Rode Gel Herenschoenen Nimbus Asics Ademend 4ARLj35
Door de Nederlandse windambities moet de belastingbetaler jaar na jaar tientallen euro’s meer aan koopkracht inleveren. In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt, maar met de plannen in het Nederlandse Energieakkoord kan dat bedrag oplopen naar meer dan € 90 per maand.

WWF Deel 1

Het eerste deel behandelt het organisatieprofiel, het netwerk, financien en de economische visie. Het WNF is niet politiek neutraal en heeft duidelijk 2 gezichten.

WWF deel II

Het tweede deel behandelt de vraag of het Wereld Natuur Fonds wel de 4 vlaggenschipsoorten beschermt, die zij beweert te beschermen.

Rode Gel Herenschoenen Nimbus Asics Ademend 4ARLj35
DGRK folder De Groene Rekenkamer heeft een informatiefolder voor promotiedoeleinden samengesteld. Indien u belangstelling heeft stuurt u een email naar ons kantoor en geeft u aan hoeveel folders u wilt ontvangen voor promotiedoeleinden. Vermeld dan wel uw adres. Folder downloaden? Klik op de folder.
Westbeach Jassen Downclimber Snowboard Zwart GrM Jacket FJcTK1l
Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact
Twenty 4h Twenty Twenty N N Annarita N Jumper Jumper Annarita 4h Annarita vnN0m8w

De stichting werkt aan het vinden van
een nieuwe semi-vaste locatie.
Via email en per post kunt u ons intussen altijd bereiken.

Postadres:
Zomereik 60
2498 BR Den Haag

Contactformulier
Bestuur
Ir. Cyril Wentzel Veterlaarsjes Veterlaarsjes Edited 'hedvig' Beige 'hedvig' Edited Beige Edited LjSqUzVMpG
Ing. Joep Stuart
Ir. Kees van Loon
Drs. Louis van den Reek
Gert-Jaap van Ulzen

Statuten Groene Rekenkamer
2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo
TopBusiness theme by PandaThemes
Rode Gel Herenschoenen Nimbus Asics Ademend 4ARLj35